MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Studiefag - med prøver

Du kan aflægge prøve i fagene tysk og fysik som er godkendt af undervisningsministeriet og står på dit afgangsbevis. Samfundsfag er en projektprøve i formidling.

FYSIK

Valgfrit for elever på EUD10 og MIX10 linjerne. For GYM10 elever er fysik obligatorisk.

Fysik i 10. klasse er baseret på forsøg, journalskrivning, dokumentation og engineering. Du vil altså her møde en anden form end den du kender det fra grundskolen. I fysik undervisningen indgår også verdensmålsundervisning og timerne spiller sammen med samfundsfag, da vi lægger vægt på anvendelsesorientering; at du ved hvad du kan bruge det til.

 

TYSK

Valgfrit for elever på linjerne EUD10, MIX10, og GYM10.

Tysk på 10. klasse Centeret sker i samarbejde med Skive College hvor jeres timer vil foregå. Tysk her foregår på en anden måde end du kender det fra folkeskolen. I bliver undervist med praksisfaglighed fra business uddannelserne og aflægger prøven på Skive College. I går op til E niveau, svarende til 10. klasseniveaet.

 

SAMFUNDSFAG

Valgfrit for linjerne EUD10, MIX10 og GYM10

Samfundsfag tager dig med i helikopteren op over dit eget liv i den verden vi lever i. Sammen prøver vi at forstå sammenhænge, dagsaktuelle nyheder og verdensmålene. Hvilken rolle spiller netop du i et demokratisk. samfund? Det spørgsmål undersøger vi sammen. Prøven er en projektprøve i formidling.