Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Studiefag

Når du er elev på GYM10* skal du have sidefag med prøver

Du har 1 - 2 studiefag 2 moduler om ugen

FYSIK/KEMI

Naturvidenskaben er grundlæggende for vores forståelse af det samfund vi er en del af. Det indgår i optagelsesprøven til gymnasierne. 

Fysik/Kemi i 10. klasse er baseret på laboratorieforsøg, journalskrivning, dokumentation og engineering. Du vil altså her møde en anden form end den du kender det fra grundskolen. I fysik undervisningen indgår også verdensmålsundervisning og timerne spiller sammen med samfundsfag, da vi lægger vægt på anvendelsesorientering; at du ved hvad du kan bruge det til. 

Du aflægger mundtlig prøve godkendt af undervisningsministeriet.

*Er du på EUD10 eller PRAK10 og har et særligt behov for fysik/kemi i forhold til fx mesterlære, så kontakt os om det.

TYSK

Tysk på 10. klasse Centeret sker i samarbejde med Skive College. Tysk foregår på en anden måde end du kender det fra folkeskolen. I bliver undervist case baseret, oplever faget i relation til virkeligheden og ser sammenhængen med fx business uddannelserne.

Du aflægger prøven på Skive College hvor du går op på E niveau, svarende til 10. klasse niveau. Det er valgfrit om du ønsker at aflægge en skriftlig prøve i 10. klasse centeret på FP10 niveau.

SAMFUNDSFAG

Samfundsfag tager dig med i helikopteren op over dit eget liv i den verden vi lever i. Sammen prøver vi at forstå sammenhænge, dagsaktuelle nyheder og verdensmålene. Hvilken rolle spiller netop du i et demokratisk. samfund? Det spørgsmål undersøger vi sammen.

Samfundsfag er en projektprøve i formidling med intern censur.