MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Professionelle Partnerskaber

Når du er ung hos os, så styrker vi din hverdag gennem vigtige partnerskaber. 

Derfor skal du vide at din nye skole og dens medarbejdere indgår i nogle professionelle partnerskaber.

Dem samarbejder vi med for at give dig det bedste tilbud, styrke vores kompetencer og give dig nye muligheder i din hverdag.

 

Netværk

10. klasse Center Skive er en del af praksisfællesskabet "Elværket" her i Skive - det handler om udvikling af innovation, iværksætteri, teknologi, design og STE(A)M fag.

Anja Østergaard Jensen, leder, er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af 10. klasse Skoler (LA10)

 

Det danske censorkorps hos Undervisningsministeriet

Line Rumpelthiin Bligaard, underviser er beskikket censor i fagene dansk og engelsk, både mundtlig og skriftlig beskikket.

Michael Kvist Winther, underviser er beskikket censor i faget matematik, både mundtlig og skriftlig beskikket.

Søren Sohn Jensen, underviser er beskikket censor i matematik, skriftligt.

 

Koordinatorer og vejledernetværk

Søren Sohn Jensen, er naturfaglig koordinator for alle Skives skoler- og dagtilbud samt ansat på Læringsambassaden

Michael Kvist Winther, er matematik vejleder og sidder i det kommunale netværk for IT-Tilsyn og matematikvejledere

Line Rumpelthiin Bligaard, sidder i det kommunale netværk for 2-sprogede og ordblinde

Anja Østergaard Jensen, leder, det kommunale netværk for fagledere på overbygningskoler og skolefravær

 

Andre ansvarsområder

Anja Østergaard Jensen er også leder af Læringsambassaden, Ungdomsskolen Skive samt ansvarlig for det tværkommunale samarbejde mellem grundskoler, UU og ungdomsuddannelser.