Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Professionelle Partnerskaber

Når du er ung hos os, så styrker vi din hverdag gennem vores faglige fællesskaber. 

Derfor skal du vide at din nye skole og dens medarbejdere indgår i nogle professionelle partnerskaber.

Dem samarbejder vi med for at give dig det bedste tilbud, styrke vores kompetencer og give dig nye muligheder i din hverdag.

 

Netværk

10. klasse Center Skive er en del af praksisfællesskabet "Elværket" her i Skive - det handler om udvikling af innovation, iværksætteri, teknologi, design og STE(A)M fag.

Anja Østergaard Jensen, Leder; er konst. formand i Landsforeningen af 10. klasse Skoler (LA10)

 

Det danske censorkorps hos Undervisningsministeriet

Line Rumpelthiin Bligaard, underviser, er beskikket censor i fagene dansk og engelsk, både mundtlig og skriftlig beskikket.

Michael Kvist Winther, underviser, er beskikket censor i faget matematik, både mundtlig og skriftlig beskikket.

Vibeke Brødsgaard, underviser, er beskikket censor mundtligt og skriftligt i engelsk.

Mikkel Paulsen, underviser, er beskikket censor i skriftlig engelsk

 

Koordinatorer og vejledernetværk

Vibeke Brødsgaard, er læsevejleder og sidder i det kommunale netværk for læsevejledere / ordblinde netværk

Michael Kvist Winther, er matematik vejleder og sidder i det kommunale netværk for IT-Tilsyn og matematikvejledere

Line Rumpelthiin Bligaard, sidder i det kommunale netværk for Dansk som Andetsprog

Anja Østergaard Jensen, sidder i det kommunale netværk for fagledere på overbygningskoler og skolefravær

 

Andre ansvarsområder

Anja Østergaard Jensen er også involveret i Læringsambassaden, Ungdomsskolen Skive samt ansvarlig for det tværkommunale samarbejde mellem grundskoler, UU og ungdomsuddannelser.